Wat kun je verwachten van een Qest4 Bodyscan?

Onze levenskracht streeft voortdurend naar evenwicht. Bij mensen en dieren wordt dat ook het zelfherstellende vermogen genoemd, waarmee welzijn en gezondheid in balans kunnen blijven. Ziek-zijn is een poging van het lichaam om aandacht te vragen voor gevoelens, emoties, situaties en ervaringen of herinneringen die je als mens hebt genegeerd of weggestopt. Bij dieren kan het zijn dat we hun gegeven signalen niet hebben verstaan. Ziek-zijn geeft je de mogelijkheid om jezelf daarvan bewust te worden. Bewustwording is dan een onderdeel van je genezingsproces.

Je kunt daarom zeggen dat genezen méér is dan herstellen van klachten; je kunt beter spreken van heel worden. De klacht wordt een kans om heel te worden. Als je huisdier ziek is, kan ik je helpen om de signalen die hij of zij geeft te begrijpen. Je huisdier is afhankelijk van jou om evt. stressfactoren te veranderen.

 

In de holistische visie worden zowel mens als dier beschouwd als één geheel. Fysieke gevoelens, emoties, gedachten, herinneringen, verlangens, levensovertuiging en sociale omstandigheden zijn gebieden die allemaal verbonden zijn met elkaar. Ze beïnvloeden elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ze vormen samen een balans. Als op het ene niveau iets gebeurt, heeft dat effect op de andere niveaus. Het lichaam is de uiterlijke manifestatie van onszelf en als er iets uit balans is, geeft het lichaam uiting aan de verstoring, door een signaal af te geven in de vorm van een symptoom of klacht.


Bioresonantie is een natuurlijke geneeswijze die gebruik maakt van de energetische informatie (trillingen) die het lichaam uitzendt

bioresonantie

Unieke energiepatronen bij mens en dier

 

Qest4 is een specifiek meet- en behandelsysteem, waarbij gebruik gemaakt wordt van het elektromagnetische veld van de cliënt. Energiepatronen van het elektromagnetische veld van mensen en dieren kunnen verstoord worden door bijvoorbeeld straling van elektrische apparaten en wifi, geopatische stralingen, computers, radar, zendmasten, mobieltjes, reguliere medicijnen, onverantwoorde voeding, vaccinaties, bacteriën, virussen, schimmels, parasieten, stress, trauma, negatieve emoties en negatieve overtuigingen/programmeringen en onnatuurlijke veranderingen in het bioritme enz.

 

Metingen van lichaamseigen trillingen

 

Met behulp van de bioresonantie-apparatuur meet de therapeut de lichaamseigen trillingen van het dier. Door deze trillingen te analyseren kan een beeld worden gevormd van de werking van de verschillende orgaansystemen. Daarnaast kunnen ook allergieën voor bepaalde stoffen, belasting door virussen, bacteriën of parasieten en chemische stoffen uit de omgeving worden uitgemeten. Dit geeft een beeld over hoe (over)belast het dier is.

Is een orgaan of systeem geblokkeerd of trilt het niet met de juiste frequentie of niet voldoende, dan zet het bioresonantie-apparaat het orgaan aan tot de juiste trilling met de juiste frequentie. Wanneer de oorzaak van de blokkade op het orgaan wordt aangepakt en het zelfherstellende vermogen van het lichaam wordt geoptimaliseerd, zodat het niet weer stilvalt of overstresst raakt, dan zal het orgaan kunnen blijven resoneren met de juiste frequentie. De kunst van de bioresonantie-therapie is dus het vinden van de oorzaak van de blokkades op de frequenties. Via deze weg kan de werking van het eigen lichaam ondersteund worden.

Communicatie via trilling

 

Cellen en weefsels hebben elk hun specifieke trilling. Deze trillingen beïnvloeden elkaar. Je zou kunnen stellen dat de cellen met elkaar communiceren door overbrenging van trilling. Op deze manier vertellen de cellen elkaar welke werkzaamheden ze moeten uitvoeren om het lichaam gezond te houden. Het gehele lichaam samen vormt een totaal-trillingsspectrum dat gezien wordt als een individueel trillingsbeeld. Een gezond dier heeft dan ook een andere trillings-structuur dan een dier dat ziek is. Het is het individuele trillingsveld van organen en systemen, welke gemeten wordt met het Qest4 bioresonantiesysteem.

 

bio-energetische meting

Je kunt het als volgt zien: Het Qest4 systeem stelt d.m.v. frequenties vragen aan het lichaam en de lichaams-intelligentie van het dier geeft antwoord op deze vragen d.m.v. frequenties, die door de software van het Qest4 systeem weer vertaald worden. Op deze manier krijg je direct een beeld van alle verstoringen en blokkades in het lichaam op alle niveaus. D.m.v. vervolgtesten kunnen we ook direct meten waar deze verstoringen door veroorzaakt worden en de verstoringen oplossen door het sturen van de juiste frequenties naar het lichaam. Het zelfherstellende vermogen van het lichaam wordt hierdoor geactiveerd. De cellen zullen weer gaan resoneren op de juiste frequenties.


Wat wordt gemeten in een complete gezondheidstest?

Meting van voer, medicamenten, supplementen, vitaminen- en mineralenstatus

Door te meten of er resonantie bestaat tussen het lichaam en de te testen stoffen, kan worden gekeken welk voer of supplement geschikt is voor het dier. Dit is met name bij allergieën een simpele manier om een geschikt voer te vinden. Bij voedingstekorten kan op deze manier getest worden welk supplement het meest geschikt is om de voedingstekorten weer aan te vullen.

 

Meting van energetische blokkades

Met behulp van bioresonantie kan het lichaam worden onderzocht op energetische blokkades. Een energetische blokkade kan worden veroorzaakt door o.a. een litteken, een trauma, een narcose of een vaccinatie. Wanneer er blokkades in de chakra's of meridianen zijn ontstaan, kan de energie niet meer vrij door het lichaam stromen. Hierdoor kunnen organen en weefsels minder gaan functioneren. Blokkades in de wervelkolom kunnen lijden tot verstoringen elders in het lichaam. Het bio-energetisch testsysteem zal direct zoeken naar frequenties waar deze blokkades mee opgeheven kunnen worden en de energie weer vrij door het lichaam kan stromen.

 

Meting van parasieten, bacteriën en schimmels 

Een goede conditie van de darmflora is zowat het belangrijkste voor een goede basisgezondheid van je hond. Er wordt uitgemeten of er parasieten, bacteriën of schimmels aanwezig zijn en met welke middelen deze kunnen worden aangepakt. Tevens wordt gemeten of de darmen ondersteuning nodig hebben om in optimale conditie te komen. (lees ook onze blog over darmgezondheid)

 

Meting van toxische belasting

Hier wordt onderzocht of het lichaam overbelast is met toxische stoffen, zoals vaccinaties, chemische ontwormmiddelen, chemische anti-vlooien en anti-tekenmiddelen, pesticiden, chemische medicatie, kunstmatige hormonen en kunstmatige toevoegingen in de voeding. Bij een te hoge toxische belasting worden natuurlijke middelen uitgemeten die het dier kunnen helpen om de toxische belasting te verlagen.

 

Meting van emotionele disbalansen

Daarnaast kan gekeken worden waar emotionele ondersteuning nodig is. Remedies zoals bloesems of lichtremedies kunnen, met name bij dieren met gedragsproblemen, zoals agressie, angst, overdreven aandacht willen etc. goed worden ingezet. Met behulp van bioresonantie kan precies worden doorgemeten welke remedie het dier op welk moment nodig heeft. In plaats van wekenlang een bepaalde remedie te geven, kan er met bioresonantie per keer doorgemeten worden of het dier de betreffende remedie nog nodig heeft of dat er behoefte is aan een andere remedie of een ander middel. Bijvoorbeeld een homeopathisch middel, kruiden of andere producten die het dier weer verder kan helpen op z’n weg van herstel.


Behandeling

Elk mens en dier heeft een bio-energetisch veld, in en om het lichaam. Het Qest4 systeem is geprogrammeerd om de informatiestromen van dit veld te lezen. Bij elke onbalans zoekt het Qest4 systeem uit meer dan 100.000 frequenties de juiste trillingen en stuurt deze naar het lichaam om de onbalans weer te herstellen.

 

Deze behandeling vindt plaats direct na een complete gezondheidstest, door de trillingen op een bepaalde wijze terug te sturen naar het lichaam, zodat het lichaam de juiste energetische informatie krijgt om in balans te komen en daardoor zelf weer in staat is te genezen. Deze informatie wordt vanaf afstand direct naar het dier gestuurd via het DNA materiaal. Bioresonantie geneest dus niet zelf, maar bevordert en ondersteunt op zeer adequate wijze het zelfherstellende vermogen van het lichaam. Omdat energie niet gebonden is aan tijd of ruimte kan een behandeling gedaan worden via DNA materiaal. Het dier hoeft dus zelf niet naar de praktijk te komen.

 

Aantal behandelingen

Over het aantal behandelingen is vooraf niets te zeggen. Sommige dieren zijn met één tot enkele behandelingen van hun klachten af. Bij dieren met veel disbalansen kan de ondersteuning voor langere tijd nodig zijn. Soms zijn regelmatige onderhoudsbehandelingen nodig om een dier een fijn leven te kunnen geven. Hoeveel behandelingen nodig zijn, is dus per dier verschillend. Naast de werkwijze van de therapeut, spelen onder andere ook de weerstand van het dier, de (ziekte)geschiedenis, de huidige lichamelijke en geestelijke omstandigheden, het effect van voeding en de huisvesting een rol.


bio-energetische meting

Qest4 is de nieuwe generatie en opvolger van het Asyra Pro systeem

 

(PRO is een afkorting van Photon Resonance Optimization) en is de nieuwste ontwikkeling binnen de Biofysische geneeskunde en Bio-informatietherapie.  De Qest4 maakt gebruik van ons energetisch lichaamsveld, voor een accurate scan en energetische behandeling. Op een snelle wijze geeft dit systeem informatie over de energetische staat van de organen, voedselovergevoeligheden, voedingsstoffen behoeftes, neurotransmitters, emotionele problemen, het hormonale systeem, de aanwezigheid van toxines in het lichaam, vaccinatiestoringen en nog veel meer. De Qest4 is het nieuwste bio(fotonen)resonantie systeem en deze revolutionaire techniek geeft inzicht in de gezondheid en wat er nodig is om deze te verbeteren of het lichaam te helpen om te herstellen.

Het grote voordeel van een Remote Gezondheidstest

Een remote-sessie betekent eigenlijk; een behandeling op afstand. Energie is niet gebonden aan tijd of ruimte. Vanuit de kwantumfysica kan voor behandelen op afstand met bioresonantie een wetenschappelijke onderbouwing worden gegeven. Deze uitleg wordt beschreven in mijn boek “Zielsfrequenties, jouw originele blauwdruk”.

 

Het grote voordeel van een remote-bodyscan is dat je hond niet naar de praktijk hoeft te komen en je dus ook een afspraak kunt maken, wanneer je niet in de gelegenheid bent om naar de praktijk te komen. Het Qest4 systeem meet informatie en deze informatie is opgeslagen in het bio-energetisch veld en in het DNA. Dit maakt het mogelijk om een bodyscan uit te voeren via DNA-materiaal (bijvoorbeeld een plukje haar) of een foto. Op een foto is het bio-energetisch veld te lezen door het Qest4 systeem. Voor dieren is deze methode heel erg fijn, omdat ze heerlijk in hun eigen omgeving kunnen blijven en daarom totaal geen stress hoeven te ervaren van de sessie of de reis naar de praktijk.

 

Persoonlijk Advies

Gebaseerd op de resultaten van de scan maken we een persoonlijk herstelplan voor je hond. Zo krijg je een persoonlijk advies om de gezondheid en vitaliteit van je hond weer te herstellen of te optimaliseren. Je kunt ook preventief werken en veel klachten voorkomen, omdat dit systeem al in een vroeg stadium energetisch de verstoringen in het lichaam kan meten.

 

*Belangrijk is om te weten dat elk Qest4 systeem anders kan zijn en elke therapeut er anders mee werkt. Qest4 wordt standaard aangeleverd met een veelheid aan test- en behandelprogramma’s, maar de therapeut kan zelf ook testen bouwen en eigen homeopathische of orthomoleculaire middelen, remedies etc. energetisch inlezen.

*NB: De Qest4 werkt op een energetische wijze en kan niet ter vervanging van een reguliere diagnose en /of behandelmethode worden gezien, maar de Qest4 kan heel goed naast de reguliere dierenzorg gebruikt worden. Het is mogelijk dat je na een test wordt doorverwezen naar een dierenarts, wanneer blijkt dat de klachten door een dierenarts behandeld moeten worden.

 

Vraag hier het intakeformulier aan om een afspraak in te plannen

holistic dog healing